TÁM VẠN BỐN NGHÌN

HỎI: Trong đạo Phật có tám vạn bốn nghìn pháp môn tu hành, nên đâu nhất thiết phải bó hẹp trong Bát Chánh Đạo?

ĐÁP: Tám vạn bốn nghìn là con số tượng trưng cho rất nhiều điều rút ra, lấy ra, phân chia ra từ Bát Chánh Đạo. Gom lại thì gọi là Bát Chánh Đạo, mở ra thì phân tích từng chi tiết nhỏ gọi là Tám vạn bốn nghìn pháp môn.

Tám vạn bốn nghìn điều đó nghe tưởng như khác biệt, kỳ thực chỉ từ một gốc Bát Chánh Đạo mà thôi. Nếu ta gom Tám vạn bốn nghìn pháp môn đó lại mà xem cópháp môn nào không ăn khớp, không tương thích với Bát Chánh Đạo thì phải biết pháp môn đó là tà đạo lọt vào.

HỎI: Bát Chánh Đạo chỉ có tám chi phần đơn giản, làm sao có thể phân tích ra thành Tám vạn bốn nghìn (điều) pháp môn để bao hàm hết mọi nghĩa lý được?

ĐÁP: Thật ra chỉ có Phật và các vị Đại Bồ Tát A la hán mới hiểu hết về Bát Chánh Đạo, và có thể phân tích thành Tám triệu bốn trăm nghìn điều chi tiết tỉ mỉ.

Ta nói Tám vạn bốn nghìn pháp môn cho đỡ sợ, chứ con số này vẫn còn ít. Phàm phu nghe nói Bát Chánh Đạo thì hiểu sơ sài nên không quan tâm. Bậc thánh trí thì cúi đầu đảnh lễ vì biết Bát Chánh Đạo này ôm hết chân lý đường đi của Chánh pháp trong phápgiới mênh mông.

HỎI: Hiện nay rất nhiều nơi tuy thờ Phật mà vẫn không thuộc Bát Chánh Đạo này, không biết thứ tự ra sao, không hiểu mối tương quan giữa các Chánh đạo với nhau như thế nào, mà họ vẫn tu hành bình thường có sao đâu?

ĐÁP: Hãy nhìn số người đi chùa vắng dần thì sẽ hiểu “có sao đâu”. Không có Bát Chánh Đạo, ta mất sứcmạnh tu hành (cho bản thân) và giáo hóa (cho chúng sinh). Thiếu Bát Chánh Đạo, chùa không đủ sức thu hút con người ngoài kia đang bị công nghệ hiện đại lôi cuốn.

Chừng nào chùa hiểu rõ và tu hành đúng với Bát Chánh Đạo thì chúng sinh sẽ quay lại tìm về chùa để nương tựa vì thấy Phật Pháp là vô cùng lợi ích và giá trị.
Là đệ tử Phật mà không hiểu rõ Bát Chánh Đạo thì sẽ là một lỗi lầm rất lớn.

NẾU ĐƯỜNG BÁT CHÁNH KHÔNG ĐI
THÌ CON NGƯỜI ẤY TU GÌ CŨNG SAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *